Art Taipei 2015

30 Oct. - 2 Nov.
Place:Taipei World Trade Center, Taiwan
Artists:Akira Nagasawa, Tadafumi Kobachi, Kazuaki Takaha, Naoko Ushijima,
     Takushi Hibino, Mao Nakada, Megumi Sato, Kouji Kasatani
ART TAIPEI Official site

Art TaipeiArt TaipeiArt TaipeiArt Taipei